Stockholm

2 Day ECR and ECR 360 Certification - RocheMartin Sweden - Virtual Classroom via Zoom 16th and 17th June 2020
£2,088.00
INBJUDAN - Emotionell Intelligens
ECR & ECR 360 Certifieringskurs
16-17 Juni 2020 – Virtuellt Klassrum

Utveckla Emotionell Intelligens med hjälp av ECR (Emotional Capital Report). Certifieringen kvalificerar dig till att leverera en rad ECR rapporter, världens mest effektiva verktyg för att mäta och utveckla emotionell intelligens hos ledare och medarbetare. Certifieringsträningen går under två dagar och är uppdelad på fyra halvdagars sessioner. Efter genomgången certifiering kan du arbeta med Emotionell Intelligens i dina coachinguppdrag, utbildningar och förändringsprocesser. Du får tillgång till ECR Självskattning & ECR 360.
Location: Dublin, via remote access.

Certifieringen hålls på svenska med allt material på engelska.
Plats: Virtuellt Klassrum via din dator

Tider
Dag 1: 09:00-11:30 & 13:00-16:00
Dag 2: 09:00-11:30 & 13:00-15:00

Pris: 26 000kr
Ingår: Allt kursmaterial och certifiering

Anmälan: info@rochemartin.se

Please get in touch with info@rochemartin.com for purchasing options

 

Access 7 Free Videos to Build your EQ Skills

Simply enter your email address below.

First Name

Your Email